Συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και συνεχής ενημέρωση για την εργασία μου σε κάθε στάδιο.