Το Ε.Α.Π. στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ)

Το Ε.Α.Π. στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ) Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία διεθνούς αναγνώρισης, καταξίωσης και διαρκούς βελτίωσης. Για δεύτερη φορά, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη Impact Rankings,…

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα σπουδών 2022-2023 του Ε.Α.Π

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα σπουδών 2022-2023 του Ε.Α.Π

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 47 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 418 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο του 2022. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 29η Μαρτίου 2022 και…