Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η ιστοσελίδα Αcademic Support Ltd που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://my-thesis.gr με αναγνωριστικό εταιρείας 12520772 και έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον Πελάτη για την εκπλήρωση και την κατ’ επέκτασιν επαλήθευση των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν την επεξεργασία ηλεκτρονικών αιτήσεων, και την απαραίτητη επικοινωνία για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο.

H “ACADEMIC SUPPORT” έχει συμμορφωθεί απόλυτα, νομικά και μηχανογραφικά, με τις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο οποίος επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, υπό ορισμένες σύννομες προϋποθέσεις και σας εγγυάται ότι τα διαφυλάττει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας σας μαζί της, αλλά και μετά από αυτήν.

Προς τον σκοπό αυτόν η «ACADEMIC SUPPORT» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, καθώς και κάθε μέτρο προστασίας, σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων αυτών, εξαιτίας φυσικού ή/και ηλεκτρονικού κινδύνου.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

«Προσωπικό Δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικό πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, φαξ, τηλέφωνο επικοινωνίας, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ κ.ά.

Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

Πότε συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Για την απλή επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, δεν σας ζητείται κανένα προσωπικό στοιχείο.  Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας απευθείας, τηλεφωνικά ή κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας:

Α1 Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει αναρτημένη φόρμα επικοινωνίας, στην οποία μπορείτε να παρέχετε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail, το θέμα επικοινωνίας σας μαζί μας και το μήνυμα που θέλετε να μας απευθύνετε, ώστε ν’ απαντήσουμε σ’ αυτό. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αλλά αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Α2 Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει φόρμα “Άμεση κοστολόγηση από την ACADEMIC SUPPORT ”, στην οποία καταχωρείτε το όνομά σας, το e-mail, την κατηγορία της προς ανάθεση εργασίας και το μήνυμά σας, ώστε στη συνέχεια να σας απαντήσουμε. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, αλλά αξιοποιούνται μόνο με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Α3 Μετά την επιλογή “Ανάθεση Εργασίας” υπάρχει αναρτημένη “Φόρμα Κοστολόγησης Εργασίας”, στην οποία ζητούνται τα προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail και το κινητό σας τηλέφωνο. Επιπλέον καταχωρείτε το θέμα της εργασίας/μαθήματος, την ειδικότητα της εργασίας, την καταλυτική ημερομηνία παράδοσής της, την έκτασή της, τον τύπο της εργασίας (εργασία εξαμήνου, πτυχιακή, διπλωματική, διατριβή κλπ.), ενώ μπορείτε να επισυνάψετε και σχετικό υλικό και να μας παράσχετε επιπλέον πληροφορίες. Αιτούμαστε όλα τα ανωτέρω δεδομένα, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε νομίμως, με σκοπό την παροχή σε εσάς του έργου που μας αναθέτετε, δηλαδή την εκπόνηση εργασίας ή/και μαθήματος και τη μετάφραση κειμένου. Εγγυόμαστε ότι τα παραπάνω δεδομένα, που μας παρέχετε, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να διεκπεραιώσουμε το έργο που μας αναθέτετε, τα οποία φροντίζουμε να μην διαδίδονται σε μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.
Α4 Επιπλέον, στη “Φόρμα Εγγραφής Συνεργάτη” καταχωρείτε το e-mail σας και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας. Επιπλέον, καταχωρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, ήτοι επάγγελμα, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ. και στοιχεία επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό τηλέφωνο). Σε περίπτωση σύναψης συνεργασίας με την εταιρίας μας, ως συνεργάτες της, μας γνωστοποιείτε απαραίτητα στοιχεία για την τιμολόγηση ανατεθείσας εργασίας, όπως επωνυμία επιχείρησης,  ΑΦΜ και ΔΟΥ, αντικείμενο επιχείρησης, έδρα, το είδος του παραστατικού και τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Β.  Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως συναινέσει και λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής.

Γ. Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, πληροφορώντας μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας τους, για την οποία έχουμε τη συναίνεσή σας και όσο απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Η «ACADEMIC SUPPORT» σας παρέχει την δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας της, να διαγράψετε το προφίλ σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται κατά τους παραπάνω τρόπους από την «ACADEMIC SUPPORT», αξιοποιούνται από αυτήν κατόπιν δικής σας επιθυμίας και συγκατάθεσης. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση και συμπλήρωση των εσφαλμένων ή ανακριβών και ελλιπών δεδομένων σας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, τη φορητότητά τους και την απόσυρση της συγκατάθεσής σας επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Για όλα τα παραπάνω, μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό αίτημά σας, μέσω ταχυδρομείου στη δ/νση της εταιρίας μας (27 Old Gloucester Street, London England, WC1N 3AX), να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2169397612 ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@my-thesis.gr.

Επίσης διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ/νο 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Η ACADEMIC SUPPORT τηρεί την επιβαλλόμενη από τον ΓΚΠΔ πολιτική απορρήτου και εχεμύθειας, καθώς εγγυάται την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο των απαραίτητων συνεργατών της (υπαλληλικό προσωπικό, συνεργάτες, καθηγητές, λογιστής κλπ.), οι οποίοι ομοίως υποχρεούνται και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρό απόρρητο και εχεμύθεια σχετικά με όλα τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται υπόψη τους, λαμβάνουν γνώση ή/και τα συλλέγουν-επεξεργάζονται στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και έργου. Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, θα ακολουθήσουμε πιστά όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ σχετικά με την ενημέρωση παραβίασης στην ΑΠΔΠΧ, εντός 72 ωρών από τη διαρροή και απώλεια. Επιπλέον θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επανάκτηση των απωλεσθέντων δεδομένων και αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης.

Η εταιρία παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνισή σας, την οποία μπορείτε να μας την επικοινωνήσετε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@my-thesis.gr

Cookies

Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/μέλος για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

Cookies Προτιμήσεων: πρόκειται για cookies που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη, με σκοπό την βελτίωση της εμπειρία και την διευκόλυνση κατά την πλοήγηση του στην ιστοσελίδα.

Cookies Διαφήμισης: με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να εμφανίζουμε διαφημίσεις ή προτεινόμενες υπηρεσίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά του πελάτη/συνεργάτη, ώστε να τον βοηθήσουμε να βρει ευκολότερα αυτό που αναζητάει.

Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Όντας αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο της ιστοσελίδας μας δεν παρέχουμε στον επισκέπτη/πελάτη τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει μέρος ή όλα τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Για το λόγο αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας εάν δεν αποδέχεται την πολιτική των cookies μας.

Τελ. Τροποποίηση: 20/05/2022