Το Ε.Α.Π. στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ)

Το Ε.Α.Π. στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ) Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία διεθνούς αναγνώρισης, καταξίωσης και διαρκούς βελτίωσης. Για δεύτερη φορά, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη Impact Rankings,…