ΕΚΠΑ: Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (2022-2023)

ΕΚΠΑ: Προκηρύχθηκε το ΔΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική (2022-2023)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2022-2023 Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική». Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το…