Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) στο σύστημα αξιολόγησης Times Higher Education Impact Rankings (ΤΗΕ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συνεχίζει με σταθερά βήματα την πορεία διεθνούς αναγνώρισης, καταξίωσης και διαρκούς βελτίωσης. Για δεύτερη φορά, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη Impact Rankings, που για το 2022 δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου από τον διεθνούς κύρους Οργανισμό Times Higher Education (ΤΗΕ).

H κατάταξη Πανεπιστημίων ΤΗΕ Impact Rankings είναι η μόνη στον κόσμο που αξιολογεί τα Πανεπιστήμια με βάση τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες αφορούν τέσσερις βασικούς τομείς δράσης των Πανεπιστημίων: έρευνα, διαχείριση, εμβέλεια και διδασκαλία.

Στην κατάταξη του 2022 συμπεριλαμβάνονται 1406 Πανεπιστήμια από 106 χώρες του κόσμου, σε σχέση με το 2021 που συμμετείχαν 1.115 Πανεπιστήμια από 94 χώρες του κόσμου. Το ΕΑΠ συγκαταλέγεται και φέτος στα μόλις πέντε Ανοικτά Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και στα συνολικά έντεκα  Ελληνικά Πανεπιστήμια (το 2021 συμμετείχαν μόλις επτά ελληνικά Πανεπιστήμια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΑΠ φέτος παρουσίασε εξαιρετική βελτίωση στο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης με τον αριθμό 5 που σχετίζεται με την ισότητα των φύλων (Gender Equality), γεγονός που επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  ότι το ΕΑΠ  παρακολουθεί στενά και αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και προσαρμόζει τον στρατηγικό  του σχεδιασμό με βάση τις παγκόσμιες τάσεις.

Η συνεχής βελτίωση της θέσης του ΕΑΠ στη διεθνή κατάταξη Impact Rankings-Times Higher Education αλλά και γενικότερα στις διεθνείς λίστες κατάταξης των συστημάτων αξιολόγησης,  αποτελεί κεντρικό στρατηγικό και ακαδημαϊκό στόχο του Ιδρύματος.

Πηγή: ΕΑΠ